Detacheren

Detacheren kun je lezen als een soort “Uitzenden +”

Voor detacheren staat vaak een vaste periode van uitlenen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van tijdelijke vervanging.

De duur van de detachering staat dus vaak vooraf vast, dit kan echter ook op projectbasis. De einddatum staat dan niet vast.

Bij detacheren gaat het vaak om geschoolde functies.

Het voordeel van detacheren is dat de werknemer voor wat langere periode ingezet kan worden zonder dat deze overgeplaatst zal worden op een ander project.

Hierdoor hebben werkgever en werknemer meer zekerheid over voor de langere termijn.

LINK2JOB

  • Westgat 21n
  • 8321ED Urk
  • ln.boj2knilofni